ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ກ່ຽວກັບ
Autistan

 

Autistan
ບໍ່ມີຕົວຕົນປະເທດ autistic

 

Autistan ສະຖານທູດໃນສປປລາວ

 

Wikipedia : Laos

 

ຖ້າຫາກວ່າທ່ານສາມາດຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຊອກຫາສະຫມັກ autistic
ແລະມີຫ້ອງການທີ່ຈະສ້າງສະຖານທູດໃນປະເທດນັ້ນ,
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ !
contact (@) autistan.org

 

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບ Autistan: Autistan.org

 

 

 

Le nom "Autistan" est une création de notre ami autiste Josef Schovanec
The name "Autistan" is a creation of our autistic friend Josef Schovanec

© 2014-2018 Autistan.la